RK Zagreb daruje potpisani dres
Objavljeno: 20. 03. 2024 - 5:47

RK Zagreb daruje potpisani dres

1. Opće odredbe

Ovim se stavkama određuju pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju “RK Zagreb daruje potpisani dres” (u nastavku natječaj) koji organizira Rukometni klub Zagreb, Veprinačka 16, Zagreb, Hrvatska, OIB: 94402740800 (u nastavku: organizator). Svrha natječaja je promocija Rukometnog kluba Zagreb. Osiguravatelj nagrade je Rukometni klub Zagreb, Veprinačka 16, Zagreb, Hrvatska, OIB: 94402740800. Natječaj traje od 21. 3. 2024. od 13:00 do 27. 3. 2024. do 13:00 sati, na službenom Facebook (https://www.facebook.com/RKZagreb) i Instagram (https://www.instagram.com/rkzagreb/) profilu Rukometnog kluba Zagreb. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane društvenih mreža koje se spominju u pravilima.

2. Tijek natječaja i uvjeti sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja nagradnog natječaja. Za sudjelovanje maloljetnika suglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati i zastupati ju. Maloljetnik može biti dobitnik nagrade odnosno primiti osvojenu nagradu prema zakonu, odnosno ako je skrbnik maloljetnika prihvatio nagradu time je izrazio svoju suglasnost s Pravilima te nagradu u ime maloljetnika i preuzima. U natječaju ne smiju sudjelovati zaposleni u tvrtki organizatora i/ili tvrtki koja osigurava nagrade, te zaposleni u tvrtkama koje na bilo koji način sudjeluju u izvedbi kreativnog natječaja ili su na bilo koji način povezani s poslovanjem organizatora i/ili tvrtke koja osigurava nagrade, kao ni članovi njihovih obitelji.

Da bi sudjelovali u nagradnom natječaju na Facebook ili Instagram društvenoj mreži korisnici moraju pratiti Facebook ili Instagram profil Rukometnog kluba Zagreb, te ispuniti zadatak:

  1. Napisati u komentar koje bi pravilo uveo u rukomet i zašto

Pobjednik nagradnog natječaja bit će jedan natjecatelj. Organizator pridržava pravo ukloniti neprimjereni ili uvredljivi sadržaj. Autoru takvog sadržaja onemogućit će se daljnje sudjelovanje u natječaju. Također, ako postoji osnovana sumnja da korisnik bez odobrenja koristi tuđi materijal, Organizator ima pravo onemogućiti mu sudjelovanje u natječaju. Svaki sudionik natječaja svojim sudjelovanjem prenosi na Organizatora prava korištenja sadržaja bez vremenskog ili teritorijalnog ograničenja. Korištenje obuhvaća prava objave, kopiranja, prilagodbe i distribucije objavljenog sadržaja u promotivnu svrhu po nahođenju organizatora. Moguće troškove sudjelovanja (pristup internetu) snose sami sudionici natječaja.

3. Nagrade

Nagradu osigurava Rukometni klub Zagreb, Veprinačka 16, Zagreb, Hrvatska, OIB: 94402740800, a u ime njih nagradu dobitniku šalje Organizator, kako je niže navedeno:

Potpisani dres Rukometnog kluba Zagreb

Pobjednik dobiva 1 potpisani dres

Nije moguća zamjena nagrade, isplata u gotovini kao ni prijenos na treću osobu.

4. Izbor i objava pobjednika natječaja

Pobjednika nagradnog natječaja će odabrati tročlani žiri u ime organizatora - Goran Roknić, Ana Smetiško, Zrinka Vuković, Rukometni klub Zagreb.

Pobjednici se biraju između natjecatelja koji su zadovoljili sve kriterije za sudjelovanje u nagradnom natječaju, a kriterij izbora bit će:

1) Napisati u komentar koje bi pravilo uveo u rukomet i zašto

Organizator natječaja će najkasnije do 15 sati, 27. 3. 2024. objaviti pobjednika putem storyja i u komentaru na svojem službenom Facebook i Instagram profilu.

Dobitnici moraju u roku od 3 dana od objave dobitnika poslati svoje osobne podatke organizatoru privatnom porukom, a potpuni podaci moraju sadržavati redom navedene informacije: ime, prezime, adresu, datum rođenja i kontakt broj. U slučaju da dobitnik organizatoru ne pošalje potrebne podatke, izgubit će pravo na nagradu, a nagrada se neće dodijeliti. U slučaju da poslani osobni podaci dobitnika nisu potpuni, organizator može odbiti dodijeliti nagradu. Pravila obrade osobnih podataka objašnjena su u točki 6.

5. Preuzimanje nagrade

Dobitnik će nakon što dostavi podatke, dobiti informacije o načinu preuzimanja nagrade.

6. Pravila obrade osobnih podataka

Sudionici nagradnog natječaja, odnosno dobitnik nagradnog natječaja daje privolu za obradu njegovih osobnih podataka organizatoru, a sve u odnosu na svrhe i radnje obrade navedene u Pravilima ovog nagradnog natječaja.

Naime, svrha obrade osobnih podataka je sudjelovanje u nagradnom natječaju, preuzimanje nagrade odnosno provođenje marketinških aktivnosti u povodu natječaja.

Sudionici nagradnog natječaja daju privolu na obradu njihovih osobnih podataka aktivnom radnjom sudjelovanja u nagradnom natječaju (bilo ostavljanjem komentara ili objavom) organizatoru. Vrste osobnih podataka koje organizator može obrađivati u odnosu na sudionike su ime, prezime, korisničko ime i eventualno fotografija s profila društvenih mreža. Radnje obrade su jedino uvid i uporaba u svrhu provedbe nagradnog natječaja.

U odnosu na dobitnika nagradnog natječaja radnjom privole se smatra dostava osobnih podataka privatnom, i to sljedećih osobnih podataka: ime, prezime, adresa, datum rođenja i kontakt broj. Ističemo da je dostava navedenih osobnih podataka obvezna, a sve obzirom u slučaju nedostavljanja navedenih osobnih podataka nismo u mogućnosti organizirati uručenje odnosno dostavu nagrada. Radnje obrade osobnih podataka su prikupljanje i uporaba, pohrana, stavljanje na raspolaganje tvrtki koja osigurava nagrade, te brisanje osobnih podataka, i to u roku 30 dana od završetka nagradnog natječaja. Nagradni natječaj završava objavom pobjednika, a unutar navedenog roka od 30 dana od završetka natječaja će biti poduzete i sve marketinške aktivnosti u povodu nagradnog natječaja. Osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe osim navedenih niti će se dostavljati bilo kakvim trećim osobama, izuzev tvrtke koja osigurava nagrade, te će se s istima postupati krajnje profesionalno i u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Sudionici nagradnog natječaja, odnosno dobitnici nagradnog natječaja imaju pravo od Rukometnog kluba Zagreb zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje podataka, ograničavanje obrade, pravo na ulaganje prigovora na obradu, pravo na prenosivost podataka, pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu ako smatraju da je došlo do bilo kakve povrede u obradi osobnih podataka putem e-mail adrese info@rk-zagreb.hr.

7. Odgovornost

Organizator ne preuzima odgovornost za:

-bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta natječaja od strane sudionika u natječaju ili trećih osoba,

-neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u natječaju

-(ne)funkcioniranje društvenih mreža Rukometnog kluba Zagreb ili općenite posljedice (ne)funkcioniranja Facebooka i Instagrama kao društvene mreže, bez obzira na razloge

-(ne)točnost podataka koje pošalju sudionici u natječaju

Organizator se obvezuje da će podatke obraditi i čuvati u skladu s važećim propisima i zakonima.

Facebook i Instagram ni na koji način ne sponzoriraju, promoviraju i nisu odgovorne za organizaciju i provođenje nagradnog natječaja.

8. Završne odredbe

Sudionici natječaja odriču se prava na bilo kakve pritužbe protiv organizatora povezane sa sudjelovanjem u natječaju (npr. u vezi s troškovima sudjelovanja, onemogućivanjem sudjelovanja u  natječaju u skladu s uvjetima sudjelovanja). U svrhu obavještavanja u tijeku natječaja, sudionik natječaja dopušta upotrebu različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr. telefon, pošta, elektronička pošta, obavijesti na Facebook i Instagram profilu, i drugo. Sve pritužbe i reklamacije sudionika natječaja rješava Organizator. U slučaju da su pritužbe utemeljene, organizator se obvezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavijestiti sudionika natječaja. U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Zagrebu. Organizator pridržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u kreativnom natječaju. O svim promjenama i novostima organizator će sudionike obavijestiti na službenim Facebook i Instagram profilima Rukometnog kluba Zagreb. Natječaj se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Smatra se da je sudionik nagradnog natječaja odnosno dobitnik nagradnog natječaja sudjelovanjem u istome upoznat s odredbama ovih Pravila nagradnog natječaja.

  Povratak na sve vijesti